OCHRANA MALOLETÝCH

Z poverenia predsedu Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých,
Mons. Mareka Forgáča bola zriadená mailová schránka pre
nahlasovanie prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi: nahlaseniezneuzivania@kbs.sk.