ÚVOD

Ponúkame novú knihu od Jozefa Ridillu Gotická skulptúra a tabuľová maľba  Kostola sv. Martina v Lipanoch. Knihu si môžte zakúpiť v sakristii kostola. Cena 10eur.

Od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby.

4. apríl – 23. máj 2021

Možnosti prípravy na manželstvo nájdete na: