ÚVOD

Od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné bohoslužby.

Termíny prípravy pred prijatím sviatosti manželstva v roku 2021: 17. – 18. september
Pastoračný dom, piatok o 18.00hod
(Potrebný je negatívny antigénový test. Bez neho nie je dovolené prísť na kurz!!)

Možnosti prípravy na manželstvo nájdete aj na: