1. SV. PRIJÍMANIE

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. (KKC 1322)

Ak chcete, aby vaše dieťa išlo na prvé sväté prijímanie v našej farnosti:

 • dieťa musí byť pokrstený katolík (ak je gréckokatolík, tak jedine s povolením miestneho gréckokatolíckeho farára)
 • dieťa musí mať aspoň 7 rokov života
 • dieťa musí na škole navštevovať vyučovanie katolíckej náboženskej výchovy
 • ak nebývate na území našej farnosti, potrebujete súhlas farára územia, kde bývate
 • je nutná príprava v dĺžke jedného školského roka
 • rodičia dieťaťa sa musia počas školského roka povinne zúčastniť každomesačných stretnutí
 • od detí a ich rodičov sa počas prípravy očakáva, aby ovládali určené vedomosti, navštevovali pravidelne bohoslužby každú nedeľu a v prikázané sviatky, doma sa modlili a celú záležitosť brali so všetkou vážnosťou (nie iba ako zvyk, folklór či divadlo)
 • prvé stretnutie rodičov sa uskutoční na začiatku školského roka (sledujte oznamy vo Farskom liste)
 • ak ste prvé stretnutie premeškali, čím skôr nás kontaktujte
 • ak sa prihlásite až v druhom polroku školského roka, vaše dieťa nebude v dano školskom roku k prijímaniu pripustené
 • k prihláseniu je do konca prvého polroka školského roka nutné odovzdať vyplnenú a potvrdenú prihlášku. Nájdete ju tu.

Ak ste dospelý, neboli ste ešte na prijímaní a chceli by ste:

 • prihláste sa v kancelárii počas úradných hodín