KŇAZI

Táto stránka je venovaná terajším a minulým kňazom pôsobiacim v našej farnosti.

Michal Marčák

farár

Lukáš Durkaj

kaplán
Rodák z Hencoviec (okres Vranov nad Topľou). Vysvätený bol v roku 2013. V Lipanoch pôsobí od 1. júla 2018.

Dušan Harvilik

kaplán
Od 1. júla 2019 v našej farnosti pôsobí vdp. Dušan Harvilik. Je rodákom z Humenného a za kňaza bol vysvätený v roku 2016.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Lipany v minulosti

Kapláni

Stanislav Vinter 2015 – 2019