KŇAZI

Táto stránka je venovaná terajším a minulým kňazom pôsobiacim v našej farnosti.

Michal Marčák

farár
od 1.7.2011

Peter Jurašek

farský vikár
od 1.7. 2022

Dušan Harvilik

farský vikár
od 1.7. 2019

Ľubomír Miškovič

farský vikár
2020 - 2022

Lukáš Durkaj

farský vikár
2018 - 2020

Stanislav Vinter

farský vikár
2015 - 2019

Patrik Melkovič

farský vikár
2015 - 2018

Branislav Polča

farský vikár
2013 - 2015