Požehnanie veže a zvonov v Ďačove – 24. september 2023