List biskupov mladým 2023

Drahí mladí,
dnes na 38. svetový deň mládeže sa k vám prihováram aj mene ostatných otcov
biskupov. Je to špeciálny deň, ale chcem vás uistiť, že to nie je jediný deň, kedy na vás
myslíme. Túžime po tom, aby ste vnímali, že stojíme pri vás aj v týchto časoch, kedy nám
možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František na tento deň príde zvláštna.
Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“
Len preto, že sa to má? Chcem vám povedať: Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú
skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku –
obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v
neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše
domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti.
Ďakujem vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla”
aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto
neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám
Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.
Mons. Tomáš Galis
predseda Rady pre mládež a univerzity pri KBS