KŇAZSKÝ SEMINÁR – Víkendový pobyt v Kňazskom seminári

23. – 25.02.2024, začiatok je v piatok o 18:00. Pobyt je pre tých, ktorí absolvovali stretnutie
prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo po maturite. Cieľom pobytu je získať
osobnú skúsenosť so životom v seminári. Ubytovanie a strava sú zabezpečené v seminári.
Záujemca potvrdí účasť na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info
na www.kske.sk. Okrem uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí
s predstavenými Kňazského seminára po predchádzajúcej dohode cez email.