Výročie sobáša

Na deň rodiny 9. júna o 15.00 hod. si v košickej katedrále môžu manželské páry
pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Žiadame farárov, aby
pozvali jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Farár za celú farnosť nahlási
jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ do 26. mája 2024. Je potrebné uviesť mená, priezvisko
manželov a dátum ich sobáša – formulár pre 25. výročie je v prílohe.