MIKE 2024 – stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – 22.6.2024