Lúčime sa s kaplánom

Po 5 rokoch služby v našej farnosti sa lúčime s p. kaplánom Dušanom Harvilíkom. Za jeho prácu v našej farnosti, mu z celého srdca ďakujeme. Aj naďalej ostávame spojení minimálne v modlitbách. Na jeho novom pôsobisku v Prešove na sídlisku Sekčov mu vyprosujeme veľa Božieho požehnania.