Nový kaplán

Od 1. júla 2024 v našej farnosti začína v úrade kaplána pôsobiť vdp. Michal Bodnár. Je rodákom z Prešova – Solivaru a za kňaza bol vysvätený v roku 2016. Jeho doterajším pôsobiskom bola farnosť v Košiciach – Podhradová. Všetci ho vrelo vítame a tešíme sa na spoločné budovanie Božieho kráľovstva.