Výročná farská poklona 23.7.2022

Každá farnosť má určené dni v roku, kedy sa v nej má uskutočniť celodenná eucharistická adorácia. 

V našej farnosti to bude najbližšie v piatok 23. júla. Využite to a strávte intímny čas so živým Kristom v Eucharistii.

Sviatosť bude vystavená vo farskom kostole od 10.00 hod. do večernej sv. omše. Prosím zapíšte sa do časového rozpisu, ktorý je v sakristii kostola.