Zmierne pobožnosti

Vo farskom kostole v dňoch 20.2. (pondelok) a 21.2. (utorok)
od 13. hodiny do večernej sv. omše si môžete vykonať zmiernu poklonu pred Najsv. Sviatosťou. Zapíšte sa, prosím, do zoznamu na adoráciu.