Zmena času

V noci z 25. na 26. marca 2021 sa mení čas. O 2.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3.00 hod. letného času.