Zbierka na Boží hrob 2024

Po obradoch Veľkého piatku a na Bielu sobotu do začiatku vigílie je zvykom mať „Boží hrob“, kde veriaci zotrvávajú na modlitbách a uvažujú o Ježišovom umučení a smrti, uctievajú si kríž. Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky slúžia na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi.