34 rokov od prvej návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku – 22. apríl 2024