Deviatnik k Duchu Svätému – 10. – 18. máj 2024

Apoštoli sa po Ježišovom nanebovstúpení „vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1,12-14)

Týchto deväť dní čakania na Ducha Svätého v modlitbách je základom pre modlitbu deviatnika (lat. novena). Preto pozývame všetkých modliť sa ju a tak čakať na Tešiteľa. 

Možno nájsť rôzne texty modlitieb.  Jeden napr. aj tu.