Prvopiatkový týždeň – Marec 2024

Čas na obnovu srdca.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 26. februára: Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 27. februára: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 28. februára: Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 29. februára: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 1. marca: spovedanie chorých od 8.00 hod omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 2. marca: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 3. marca: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.