Prvopiatkový týždeň – Máj 2022

Čas na obnovu srdca.

Nedeľa 1. mája: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 2. mája : Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 3. mája: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 4. mája: Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 5. mája: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 6. mája: spovedanie chorých od 8.00 hod; omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 7. mája: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.