Prvopiatkový týždeň – Apríl 2024

Čas na obnovu srdca.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 1. apríla: Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 2. apríla: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 3. apríla: Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 4. apríla: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 5. apríla: spovedanie chorých od 8.00 hod omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 6. apríla: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 7. apríla: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.