Prvopiatkový týždeň – Október 2022

Čas na obnovu srdca.

Sobota 1. októbra: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 2. októbra: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 3. októbra : Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 4. októbra: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 5. októbra: Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 6. októbra: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 7. októbra: spovedanie chorých od 8.00 hod; omše spojené s eucharistickou adoráciou