Prvopiatkový týždeň – September 2021

Čas na obnovu srdca.

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 30. augusta : Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 31. augusta: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 1. septembra:   Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 2. septembra: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 3. septembra: spovedanie chorých od 8.00 hod; omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 4. septembra: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 5. septembra: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.