Prvopiatkový týždeň – Jún 2023

Čas na obnovu srdca.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 29. mája : Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 30. mája: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 31. mája: Lipany – 16.30-18.00

Štvrtok 1. júna: Lipany – 16.00-18.00

Piatok 2. júna: spovedanie chorých od 8.00 hod; omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 3. júna: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 4. júna: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.