Prvopiatkový týždeň – Február 2023

Čas na obnovu srdca.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Pondelok 30. januára : Lúčka – 16.30-18.00

Utorok 31. januára: Petrovenec – 15.45-17.00; Ďačov – 16.30-18.00

Streda 1. februára: Lipany – 15.00-18.00

Piatok 3. februára: Lipany – 16.00-18.00

spovedanie chorých od 8.00 hod; omše spojené s eucharistickou adoráciou

Sobota 4. februára: Fatimské večeradlo – 7.00 hod vo farskom kostole.

Nedeľa 5. februára: Pobožnosť o 14.00 hod. vo farskom kostole.