Ponuka štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:

v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Sociálna práca – charitatívna a misijná práca.

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.