KŇAZSKÝ SEMINÁR – Stretnutia prvého kontaktu

4. december 2021 o 10.00 pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by sa dozvedeli viac o seminári a priebehu formácie.Stretnutie prvého kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo boli len na Deň otvorených dverí).

Kto sa chce zúčastniť na týchto stretnutiach nech vopred potvrdí svoju účasť e-mailom na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info na www.kske.sk. Okrem uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského seminára po predchádzajúcej dohode cez email.

Prípadné zmeny termínov kvôli pandemickej situácii budú zverejnené na web stránke kňazského seminára.