Svetové stretnutie rodín v Ríme i našej arcidiecéze

Svetové stretnutie rodín v Ríme (22. – 26. jún 2022)

Slávenie X. Svetového stretnutia rodín (SSR) V KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

Pápež František sa rozhodol zmeniť charakter X. Svetového stretnutia rodín a pozýva všetky rodiny sláviť X. Svetové stretnutie rodín vo svojich diecézach či farnostiach. Na stretnutí v Ríme sa zúčastnia len delegáti jednotlivých krajín. Tento nový formát svetového stretnutia rodín hovorí o tom, že ak chceme dať službe rodín nový impulz, je nevyhnutné zapojiť viac rodín.

“V skutočnosti je nevyhnutné zapojiť viac rodín, ak chceme dať službe rodín nový impulz. Rodiny nemožno vnímať len ako „pôdu, ktorú treba zavlažovať“, pasívne prijímať reči, učenie alebo pastoračné iniciatívy „zhora“. Naopak, sú „semenom“, ktoré môže oplodniť svet! Oni sú evanjelizátori! Viac ako abstraktné prejavy sú to samotné rodiny, ktoré svetu prinášajú skutočné a dôveryhodné svedectvo o kráse rodinnej lásky.” Kard. Kevin Farell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život

Program v arcidiecéze:

Arcidiecézny program X. Svetového stretnutia rodín začne 25. júna 2022 (sobota) Púťou rodín s témou “Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti” v rodisku bl. Anny Kolesárovej, vo Vysokej nad Uhom. V programe je sv. omša, svedectvá rodín, spojenie s účastníkmi stretnutia v Ríme a interaktívna a zábavná Cesta svätosti pre celú rodinu.

Pozývame rodiny stráviť spolu rodinný čas. Prihlasovanie nie je potrebné. Obed je z vlastných zásob. Animátori k deťom nie sú zabezpečení, program je určený pre celé rodiny;

U Augustiniánov, v kostole sv. Rity (Herlianska 52, Košice) po sv. omši (začína o 18:30) pozývame manželov a rodiny načerpať pri živom Kristovi v Eucharistii. Od 19:00 začne moderovaná Adorácia za rodiny, ktorá prejde do tichej adorácie až do polnoci. 

Stretnutie rodín v arcidiecéze vyvrcholí v nedeľu 26.6.2022. Od 14:15 pozývame rodiny na modlitbu sv. ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva v Dóme sv. Alžbety, po ktorej bude nasledovať sv. omša s o. biskupmi o 15:00. Sv. omša bude spojená so zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a požehnaním manželov pri príležitosti 25. výročia sobáša. Stretnutie bude pokračovať pri Dolnej Bráne v Košiciach s bohatým programom pre rodiny: trh prorodinných organizácií, interaktívne aktivity pre deti, maľovanie na tvár…

Návrhy pre slávenie X. Svetového stretnutia rodín (SSR) VO FARNOSTIACH

  • Pozvanie farníkov k spoločnému/súkromnému sledovaniu prenosov z Ríma: Festival rodín, Sv. omša a Angelus s Vyslaním manželov (TV LUX)
  • Pozvanie farníkov na Diecézne stretnutie rodín alebo na Farské stretnutie rodín – v inom termíne alebo osobitnú sv. omšu za rodiny (obnovenie manž. sľubov, požehnanie tehotných matiek, zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie). V pastoračnej príručke vydanej k tomuto dňu je možné nájsť: podklady pre homíliu, spoločné modlitby veriacich, záverečné požehnanie. Pre liturgické potreby je možné využiť: slovenskú verziu hymny a noty pre zbor i orchester.
  • Pozvanie farníkov k účasti na Pastoračnom kongrese s praktickými témami v podaní manželov činných v pastorácii rodín. Celý program kongresu bude streamovaný  s prekladom do svetových jazykov.
  • Pozvanie farníkov sledovať 7 videí slovenských kňazov. Od 13. – 19. júna vždy o 12.30 na Facebooku Rady KBS pre rodinu bude zverejnená 1 zo 7 video-katechéz v podaní 7 slovenských kňazov. Zdieľaním na Facebooku Vašej farnosti sprístupníte videá aj rodinám farnosti. Upútavka na FB aj na YouTube.
  • Od 22. – 26. júna budú na Facebooku Rady slovenskí delegáti SSR prinášať pravidelné reporty priamo z Ríma. 

V rámci duchovnej prípravy na stretnutie je možné ešte:

Všetky informácie a aktuality nájdete na www.svetovestretnutierodin.sk , www.rodinake.sk