PASTIERSKY LIST biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež

Drahí mladí,
počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme
kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí
si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.
Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno
ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami,
výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej
blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.
Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne
v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými
navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu
staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.
Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže
napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam;
na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou
Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi
spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme
aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len
ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do
Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné
spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali
polarizáciu a extrémizmus tejto doby.
V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže
vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“
K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.
Biskupi Slovenska