KŇAZSKÝ SEMINÁR – Prípravné stretnutie

14.01.2023 o 9.30 určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie. Cieľom je uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v seminári, pomoc pri rozlišovaní povolania. Nie je určené pre tých, ktorí už dostali trvalo zamietavú odpoveď.

Záujemca potvrdí účasť na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info na www.kske.sk. Okrem uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí s predstavenými Kňazského seminára po predchádzajúcej dohode cez email.