TEOLOGICKÁ FAKULTA: Študijné programy

Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2023/24 poskytne vzdelávanie:
doktorandské programy: katolícka teológia, charitatívna a misijná práca.
Termín podania prihlášky: 
na doktorandské štúdium: do 31.05. 2023.
Viac info na: www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.