Adorácia v piatok

Tento týždeň v piatok 10.3 pozývame k adorácii pred Najsv.Sviatosťou od 13.00hod.