Štúdium – Vyšší inštitút náboženských vied (VINV)

Zápis v akademickom roku 2023/24

Teologická fakulta v Košiciach – Vyšší inštitút náboženských vied ponúka štúdium bakalaureátu náboženských vied, ktoré možno absolvovať s možnosťou získať cirkevný diplom alebo certifikát o účasti na prednáškach z oblastí teologických vied.

K prvému zápisu na štúdium je potrebný súhlas farára/administrátora farnosti bydliska a maturitné vysvedčenie (pre certifikát je možná výnimka). Prednášky sa konajú po 15. septembri v utorky od 15.30 do 17.30 na Teologickej fakulte a možno sa ich zúčastňovať aj pripojením na internete.

Milí študenti, pozývame vás na zápis, ktorý bude 19. septembra 2023 o 14.30 na Teologickej fakulte v Košiciach. Pred-zápis si možno dohodnúť cez email: ragan@ktfke.sk

Viac informácií na https://sites.google.com/ktfke.sk/inv/