Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

Od 1. júna 2023 bol na Arcibiskupskom úrade v Košiciach zriadený Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi. Jeho vedením je poverená JCLic. Zuzana Petkáčová, PhD. (945, 947/23)

            Stránkové hodiny: utorok a štvrtok 13.00 – 15.00

            Tel. č. 055/68 28 101; nahlaseniezneuzivania@abuke.sk