Fatimská sobota v Obišovciach pre dekanát Lipany

Dátum Pripravuje dekanát Spoluúčasť dekanátov
4.05.2024 9:00 Prešov – západ Obišovce, Prešov – stred, Prešov – východ
1.06.2024 9:00 Sabinov Lipany, Bardejov, TF a Kňazský seminár
6.07.2024 9:00 Vranov n/T V. Kapušany, Moldava n/B, Košice – juh, Trebišov
3.08.2024 9:00 Košice – východ Snina, Humenné, Sobrance
7.09.2024 9:30 vedie INSPM celodiecézne rekolekcie v katedrále
5.10.2024 15:30 Košice – stred Stropkov, Košice – západ, Michalovce
6.10.2024 9:10 Arcidiecézna púť všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9:10)