Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho – 11. jún 2021

11. júna 2021 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

Úcta k Ježišovmu Srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému, prehnanému, studenému chápaniu Boha, ktoré sa šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí. Náznaky tejto úcty však nachádzame už u stredovekých mystikov. Osobitná úcta k Ježišovmu Srdcu začala v 12. storočí. Sv. Anzelm (†1180), sv. Bernard (†1154)  často hovoria o Spasiteľovom Srdci. Bl. Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Sumni Regis Cor aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa Najvyššieho). V 13. storočí táto úcta slávila svoj vrchol. Bola to sv. Luitgarda (†1246), sv. Mechtilda Magdeburská, ktorá mala roku 1250 prvé videnie modlitieb Najsvätejšieho Srdca.

V pravom zmysle slova sa však začína až zjaveniami sv. Margite Márii Alacoque (1648-1690), rehoľníčke v Paray-le-Monial. V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce: 
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Uvediem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v utrpení. 
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti. 
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu. 
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva. 
7. Vlažní sa stanú horlivými. 
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti. 
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca. 
10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami. 
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a 
nikdy sa odtiaľ nevymažú. 
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine.

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý sa v tento deň na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu (po omši počas adorácie), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov

V tento deň sa prosím modlite za nás kňazov, aby sme boli svätí. Ďakujeme.