Odpust v Ďačove

V nedeľu 26. júna 2022 Vás o 10.30 hod. pozývame na odpustovú slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ďačove.

Už sv. Ján Eudes dal do úzkeho súvisu úctu k Srdcu Panny Márie s úctou k Ježišovmu Srdcu. Z podnetu fatimských zjavení pápež Pius XII. dňa 31. októbra 1942 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na 22. august. Po koncile obnovený kalendár dáva tento sviatok na sobotu po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pápež Ján Pavol II. ho ustanovil ako povinnú spomienku.