Zbierka – Pastorácia mládeže ACM/UPC

V nedeľu 14.01.2024 je zbierka na potreby pastorácie mládeže v ACM/UPC