KŇAZSKÝ SEMINÁR – Prípravné stretnutie

13.01.2024 o 9:30 určené pre tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie. Cieľom
je uvedenie do života v propedeutickom ročníku a v seminári, pomoc pri rozlišovaní
povolania.

Záujemca potvrdí účasť na: spiritual2@kske.sk, propedeutikum@kske.sk. Viac info
na www.kske.sk. Okrem uvedených termínov je možnosť individuálnych stretnutí
s predstavenými Kňazského seminára po predchádzajúcej dohode cez email.