SPOMIENKA na 100 rokov narodenia kardinála Tomka a 90 rokov narodenia arcibiskupa Tkáča

V sobotu 9. marca 2024 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod.
spomienková svätá omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých
stých narodenín (11.03.1924) a na zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti
deväťdesiatych narodenín (2.03.1934).
Eucharistickej slávnosti sa zúčastnia členovia KBS, ktorí predtým budú na
107. plenárnom zasadnutí a exercíciách v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku.