10 rokov od zvolenia pápeža Františka – 13. marec 2023

Kardinál Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval za chemického technika, ale potom sa rozhodol pre kňazstvo a vstúpil do kňazského seminára vo Villa Devoto. 11. marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, počas ktorého v Čile dokončil štúdium humanitných vied. V r. 1963, po návrate do Buenos Aires, zavŕšil štúdium filozofie vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli.

V rokoch 1964-65 vyučoval literatúru a psychológiu na Immacolata College (Kolégium Nepoškvrnenej) v Santa Fe a potom v r. 1966 tie isté predmety na Univerzite El Salvador (jezuitskej Univerzite Spasiteľa) v Buenos Aires.

V rokoch 1967 – 1970 študoval teológiu vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. 13. decembra 1969 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1970 – 1971 absolvoval tretiu probáciu v Alcala de Henares v Španielsku a 22. apríla 1973 zložil doživotné sľuby.

Pôsobil ako magister novicov vo Villa Varilari v San Migueli (1972 –1973), kde tiež vyučoval teológiu. 31. júla 1973 bol zvolený za provinciála argentínskej provincie jezuitov a túto službu vykonával šesť rokov.

Od r. 1980 do 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarca San Jose (Patriarchu sv. Jozefa) v diecéze San Miguel. V marci 1986 odišiel do Nemecka dokončiť svoju dizertačnú prácu. Predstavení ho následne poslali na univerzitu Univerzitu El Salvador(Univerzita Spasiteľa) a potom do Cordoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál.

V máji 1992 ho Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa Aucy a pomocného biskupa v Buenos Aires. Biskupskú konsekráciu prijal 27. júna toho istého roku v katedrále v Buenos Aires, pričom hlavným svätiteľom bol kardinál Antonio Quarracino, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius Ubaldo Calabresi a Emilio Ognenovich biskup diecézy Mercedes-Lujanu.

3. júna 1997 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora v Buenos Aires a vo februári 1998 sa stal nástupcom kardinála Antonia Quarracina. Bol tiež generálnym relátorom na 10. riadnom valnom zhromaždení Biskupskej synody v októbri 2001.

Ako predseda Biskupskej konferencie Argentíny pôsobil od 8. novembra 2005 do 8. novembra 2011.

Za kardinála bol menovaný a kreovaný blahoslaveným Jánom Pavlom II. na konzistóriu 21. februára 2001, jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. Roberta Bellarmina.

Bol členom:
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (od 15. 2.2001), Kongregácie pre klerikov (od 15. 5. 2001), Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (od 15. 5. 2001), Pápežskej rady pre rodinu (od 18.05.2001) a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku (od 12. 12. 2002).

Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.