ZBIERKA „PODEĽME SA“

Úsmev ako dar v spolupráci s Katolíckym hnutím žien Slovenska organizuje 18. ročník
podujatia Podeľme sa! na pomoc ženám a deťom v núdzi od 14.02. do 30.04. 2024. Podeliť sa môžete
aj online darovaním cez webovú stránku www.podelmesa.org.
Účet: SK21 3100 0000 0040 5009 5800.