STIGMATIZÁCIA SV. FRANTIŠKA – 800 ROKOV

V rámci 800. jubilea stigmatizácie sv. Františka z Assisi bude rehoľná komunita
v Brehove vždy o 18.00 v 17. deň mesiaca počas roka 2024 organizovať v kostole v Brehove
františkánske pobožnosti krížovej cesty a votívne sv. omše o stigmatizácii sv. Františka.
Minoriti pozývajú kňazov a farnosti na duchovný program.
Hlavná slávnosť v utorok 17. septembra 2024 o 18.00 hod. bude spojená so stretnutím
minoritov z celej slovenskej rehoľnej jurisdikcie.