TEOLOGICKÁ FAKULTA – Master v teológii manželstva a rodiny

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte, Košická arcidiecéza a Akadémia
Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na akademický rok 2024/25 v programe Master
v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu
jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich
koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu
z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia –
odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Prihlášky do 30.04.2024.