STRETNUTIE TAIZÉ V PRAHE

V dňoch 19. až 21. apríla 2024 bude v Prahe ekumenické stretnutie mládeže nazvané:
„Ty poznáš môj nepokoj.“ Toto stretnutie je organizované spoločne s bratmi z Taizé.
V programe budú spoločné modlitby so spevmi z Taizé, biblické úvody vedené bratom
z komunity, workshopy a zdieľanie v skupinkách, do ktorých budú zapojení účastníci
z Čiech, Slovenska a ďalších európskych krajín. Prihlásiť sa na stretnutie je možné
do 31.03.2024. Viac informácií: taize.praha@gmail.com.