Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2021

V týždni od 19. do 25. apríla 2021, čo je týždeň pred Štvrtou veľkonočnou nedeľou, známou aj ako Nedeľa Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.