Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2022

V týždni od 2. do 8. mája 2022, čo je týždeň pred Štvrtou veľkonočnou nedeľou, známou aj ako Nedeľa Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.