Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2024

V týždni od 24. do 30. apríla 2023, čo je týždeň pred Štvrtou veľkonočnou nedeľou, známou aj ako Nedeľa Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.

Brožúrka s modlitbami