1. výročie smrti emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča – 23. máj 2024

 • narodil sa 2. 3. 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné
 • za kňaza bol vysvätený 25. 6. 1961 v Bratislave
 • od roku 1961 bol kaplánom v Zborove
 • od roku 1963 absolvoval základnú vojenskú službu
 • od roku 1964 bol archivárom biskupského úradu v Košiciach
 • od roku 1976 bol mimo pastorácie (odobraný štátny súhlas)
 • od roku 1983 bol farárom v Červenici
 • 18. 2. 1990 bol menovaný za apoštolského administrátora v Košiciach
 • 17. 3. 1990 ho J.Em. Jozef kardinál Tomko na Všešportovom areáli v Košiciach vysvätil za biskupa,
 • od roku 1998 do 2001 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska
 • 31. 3. 1995 Košice boli ako metropola novej cirkevnej provincie povýšené na sídlo arcibiskupa, čím sa stal arcibiskupom-metropolitom
 • od roku 2003 bol členom Stálej rady KBS
 • 10. júla 2010 kánonicky odovzdal úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy
 • je nositeľom Diamantovej Jánskeho plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi (100 krát).
 • + 23. mája 2023 Košice

 


 

Biskupský erb
 

Biskupský erb (1990 – 1995, nezobrazený): V pravej časti štítu zlaté zvislé brvno rozdeľujúce štít na pravú 1/3 a ľavé 2/3, prekrížené s vodorovným zlatým brvnom v hornej časti štítu, deliacim štít na hornú 1/3 a dolné 2/3.Prvé pole je červené, v druhom modrom poli tri anjouovské ľalie, v treťom červenom poli strieborný dvojkríž vyrastajúci z prostredného vŕšku modrého dvojvršia, štvrté pole je modré. Nad štítom je kríž s rukoväťou, vpravo mitra, vľavo berla s točením von. Všetko prevýšené biskupským klobúkom. Heslo: Praedicare, regere, sanctificare = Ohlasovať, spravovať, posväcovať.

Arcibiskupský erb (1995 – 2010): V pravej časti štítu zlaté zvislé brvno rozdeľujúce štít na pravú 1/3 a ľavé 2/3, prekrížené s vodorovným zlatým brvnom v hornej časti štítu, deliacim štít na hornú 1/3 a dolné 2/3. Prvé pole je červené, v druhom modrom poli tri anjouovské ľalie, v treťom červenom poli strieborný dvojkríž vyrastajúci z prostredného vŕšku modrého dvojvršia, štvrté pole je modré. Nad štítom patriarchálny dvojkríž s rukoväťou. Všetko prevýšené arcibiskupským klobúkom.

Heslo: Praedicare, regere, sanctificare = Ohlasovať, spravovať, posväcovať.