Zbierka na charitu

Na prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2021 sa vo všetkých kostoloch uskutoční
jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí
sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.