Výročná farská poklona – 6. decembra 2023

Každá farnosť má určené dni v roku, kedy sa v nej má uskutočniť celodenná eucharistická adorácia. 

V našej farnosti to bude najbližšie v utorok 6. decembra. Využite to a strávte intímny čas so živým Kristom v Eucharistii.

Sviatosť bude vystavená vo farskom kostole od 13.00 hod. do 17.30.