Požehnanie adventných vencov

Ak si chcete dať požehnať adventný veniec, položte ho pred oltár pred večernou omšou v sobotu 26. novembra 2022, alebo hocikde pred nedeľnou omšou 27. novembra 2022.

Veniec nech je symbolom prípravy na Vianoce vo vašej domácnosti. Modlite sa pri ňom s celou rodinou. Po Advente ho nevhadzujte do odpadkov, ale radšej ho spáľte.