Požehnanie adventných vencov a jesenná zbierka na charitu 2021

Ak si chcete dať požehnať adventný veniec, položte ho pred oltár pred večernou omšou v sobotu 27. novembra 2021, alebo hocikde pred nedeľnou omšou 28. novembra 2021.

Veniec nech je symbolom prípravy na Vianoce vo vašej domácnosti. Modlite sa pri ňom s celou rodinou. Po Advente ho nevhadzujte do odpadkov, ale radšej ho spáľte.

Na prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2021 sa vo všetkých kostoloch uskutoční jesenná zbierka na charitu. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých.