Sviatok Krstu Krista Pána – 7. január 2024

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST PÁNA (8. januára)

Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Zaznamenali ho všetci traja synoptickí evanjelisti (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3, 21-22) a implicitne sa o ňom zmieňuje i svätý Ján. Pôvodne si ho Cirkev pripomínala (s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne) na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od r. 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána.

Vešperami v nedeľu Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie. Až do 22. februára, kedy Popolcovou stredou vstúpime do Pôstneho obdobia, budeme prežívať prvú časť Cezročného obdobia.

Zdroj: Archív TK KBS / Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava. SSV. 1998 / Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava. Smaragd. 2003 / Revidoval: Daniel Dian