70. Svetový deň malomocných – 29. januára 2023

Likvidace lepry ako cirkevná právnická osoba bola zriadená pražským arcibiskupom 1.11.2010. Jej poslaním je podporovať liečbu malomocenstva a tuberkulózy a konať osvetu pomocou rôznych stretnutí, prednášok a besied. Na podnet kardinála Dominika Duku sa slovenskí biskupi na 91. plenárnom zasadnutí v novembri 2018 vyjadrili, že pokladajú za
primerané, aby sa aj na Slovensku umožnilo rozšírenie časopisu „Misionář malomocných“. Časopis prináša misijné a charitatívne posolstvo s možnosťami konkrétnej pomoci.

Viac na: http://www.likvidacelepry.cz/