31 rokov od biskupskej vysviacky nášho otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera – 30. január 2024

 • narodil sa 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné
 • za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave
 • od roku 1974 kaplánom v Humennom
 • od roku 1975 kaplánom v Snine
 • od roku 1977 kaplánom v Zborove
 • od roku 1978 farským administrátorom v Kecerovciach
 • od roku 1990 farár-dekan v Humennom
 • od roku 1991 generálny vikár
 • 28. decembra 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa
 • 30. januára 1993 ho J.Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa
 • 4. júna 2010 menovaný za košického arcibiskupa
 • 10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy.

 


 

Biskupský erb

 

 

V prvom poli je erb Košickej arcidiecézy: na modrom pozadí je v zlatistej farbe kríž sv. Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy; hore je ľalia zo znaku mesta Košice, ktoré sú sídlom arcibiskupa; po bokoch a dole sú ruže predstavujúce tri župy patriace do arcidiecézy: Abov, Šariš a Zemplín.

V druhom poli je srdce, do ktorého je zapichnutých sedem mečov – symbol Sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho národa, čím je vyjadrený pôvod a vzťah arcibiskupa k Slovensku a tiež, že trvalé miesto v jeho živote a v biskupskej službe a synovskú úctu má nebeská matka, Panna Mária.

V dolnom poli sa nachádza víťazný Boží baránok na knihe so siedmimi pečaťami (Zjv 5-6), ktorý zároveň je najdokonalejším príkladom naplnenia trojice zvolených slov v biskupskom hesle.

Dominujúci je štvrtý prvok, ktorým je symbol novej evanjelizácie, úloha, ktorú v čase jeho menovania za biskupa predstavil Cirkvi pápež Ján Pavol II. a znovu ešte viac zdôraznil súčasný Svätý Otec Benedikt XVI. a to práve v roku, keď Mons. Bernarda Bobera menoval košickým arcibiskupom.

Vonkajšiu ozdobu erbu tvorí mimo štítové znamenie prináležiace erbu arcibiskupa – metropolitu: zelený klobúk (galero) nad erbom, desať zelených strapcov v štyroch radoch na šnúrach z oboch strán erbu, v pozadí zlatistý zdvojený procesiový kríž, ktorý erbový štít rozdeľuje na modrú a na červenú polovicu. Medzi erbom a biskupským mottom je pálium – znak metropolitu.

Pod erbovým štítom sa nachádza biskupské motto: Cum caritate, oboedientia et misericordia – s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.