Jarná zbierka na charitu

Počas prvej pôstnej nedele, 18. februára 2024, sa v kostoloch na Slovensku koná pravidelná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. Viac na www.charita-ke.sk.