Stretnutie birmovancov – 16. október 2020 (zrušené)

16. októbra (piatok) bude stretnutie birmovancov po večernej sv. omši v kostole. Účasť je nutná, bude nácvik na birmovku.
24.októbra(sobota) o 10.00 sv.spoveď, po sv.spovedi generálka.