Slávnosť birmovania 25. októbra 2020 je zrušená!!!

Slávnosť birmovania sa 25. októbra 2020 v Lipanoch ruší!!!

Takisto sa do odvolania rušia všetky plánované stretnutia birmovancov. O nových termínoch vás po skončení súčasného stavu budeme čo najskôr informovať. Ďakujeme za porozumenie.