Mimoriadny online kurz prípravy na manželstvo

Ponúkame taktiež mimoriadny online kurz pre tých, ktorí prípravu na manželstvo potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach „plnohodnotnou“ formou. Počas troch večerov (18:00 – 21:00) budú manželskými pármi online formou prednesené tieto témy

20.7. – Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva + Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

28.7. – Manželské láska + Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

3.8. – Zodpovedné rodičovstvo, metódy PPR + Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

S predpokladom, že o zvyšné témy sa postarajú kňazi vo farnostiach snúbencov.

Prihlásenie na túto formu kurzu prosím emailom alebo telefonicky.

Telefón: 0948 788 068

Email: rodina@abuke.sk